Nog nooit begon een president onder zoveel kritiek aan zijn ambtstermijn. In Europa is het lastig om politici of opniemakers te vinden die optimistisch zijn over wat Trump gaat betekenen. 

Daarom kijken we vandaag naar de postieve punten van nieuwe president. Wat zou onder Trump wel kunnen lukken wat onder andere spelers niet zou lukken? 

Afgaand op wat Donald Trump tot nu toe heeft gezegd drie beleidsterreinen die positief kunnen uitpakken:

1) Defensie

Trump heeft gezegd dat Europa meer moet gaan betalen aan de NAVO. Volkomen terecht, want de VS betaalt 70% van het NAVO-budget en de Europese landen laten wel afweten. Presidenten maakten vaak wel een opmerking over de summiere bijdrage van Europa, maar nooit zo luid en stevig als Trump.

2) Buitenlands beleid

Trump’s kreet ‘Make America Great again’ geldt ook voor het buitenlands beleid. Hij wil gaan praten met Poetin en de Chinese leiders. In die gesprekken hoopt hij Amerika’s macht te laten gelden. Hij wil dat de VS weer de leidende wereldmacht is; volgens hem is die macht nu teveel afgebrokkeld en bepaalt Poetin nu de geopolitiek. Obama en Poetin hadden een ‘ingewikkelde relatie’ waarin beide partijen niet meer met elkaar praatten. 

3) Economie

Trump wil dat Amerikaanse bedrijven in Amerika blijven en hun fabrieken niet naar een goedkoper buitenland verhuizen. Ook wil hij hogere invoerrechten voor buitenlandse producten om zo de Amerikaanse producten aantrekkelijker in prijs te krijgen. Protectionisme dus. Volgens economen is dat op lange termijn niet zo’n goed idee. Trump pleit voor het het stimuleren van de eigen maak-industrie. Het creëert werkgelegenheid en veel producten hoeven helemaal niet naar een lage-lonen-land maar kunnen, als het aan Trump ligt, prima in eigen land geproduceerd worden.

Of hij deze drie punten ook daadwerkelijk gaat uitvoeren is nog niet te zeggen. Op zijn vroegst is dat te zien na de eerste honderd dagen van Trump’s presidentsschap.

In EenVandaag kijken we met Jort Kelder naar de postieve punten van de nieuwe president.