Er is 900 miljoen nodig om de salarissen in het basisonderwijs op peil te krijgen, vinden de leerkrachten. De 270 miljoen die het kabinet nu heeft toegezegd, komt volgens het PO-front daar niet eens bij in de buurt. “Dat is lang niet genoeg om het gat te dichten.” En dus wordt er weer gestaakt, om te beginnen op 14 maart. Acht vragen over de onderwijsstaking.

Verenigd in het PO-front organiseren actiegroep PO in actie, AOb, CNV onderwijs, Fvov, schoolleiders-organisatie AVS en werkgeversorganisatie PO-Raad de onderwijsstaking van 14 maart. Leerkrachten uit de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland trappen af die dag af met de eerste staking. In een estafette zullen andere provincies volgen.

Waarom wordt er gestaakt?

Het front wil dat het personeelsbudget van scholen flink omhoog gaat. “Op deze manier kunnen de salarissen van leerkrachten in het basisonderwijs stijgen. Maar om het streven - naar een salaris dat vergelijkbaar is met het salaris van leerkrachten in het voortgezet onderwijs- te halen, is 900 miljoen euro nodig”, schrijft de PO-raad op haar website. Tot nu toe is hiervoor 270 miljoen euro toegezegd door het kabinet. ‘‘Dat is lang niet genoeg om het gat te dichten.’’ 

Staken, kan dat zomaar?

Voor een staking in het primair- en voortgezet onderwijs is een speciale toetsing door de rechter nodig, omdat het gevolgen heeft op de leerplicht van scholieren en de opvangmogelijkheden van leerlingen. Het besluit wordt alleen genomen als het noodzakelijk wordt geacht.

Voor wie is de staking?

De staking is uiteraard voor alle leerkrachten. De vakbonden FNV Overheid, CNV Onderwijs en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) hebben hun leden opgeroepen deel te nemen aan de staking.

Het behulpzame dochtertje van deze man wil ook graag een steentje bijdragen.

Wat gaat er gebeuren 14 maart?

Stakers hebben de gelegenheid om in Amsterdam te komen demonstreren. De deelnemende stakers gaan in een stoet vanaf de Stopera, dwars door de stad heen, naar het Museumplein. Na de demonstratie wordt het stakingsstokje overgedragen aan stakers uit de provincies Limburg en Brabant, die op 13 april hun werk neerleggen.

Bij de groep, die op 14 maart gaat staken, hoort ook directeur van IKC Kindercampus Zuidas, Miriam Heijster.

Welke concrete problemen zijn er op de scholen?

Samen met alle collega’s van de 23 scholen van het Openbaar Onderwijs aan de Amstel gaat Heijster staken: “Iedereen gaat mee om te laten zien dat er echt iets moet veranderen. Ook binnen onze school voel je dat er een groot probleem is. Zo heb ik dit schooljaar al twee keer een klas één dag vrij moeten geven, simpelweg omdat er geen docent beschikbaar was. Dat was in de afgelopen elf jaar slechts twee keer voorgekomen.”

"Groot probleem is dat academisch geschoolde leerkrachten vaker het primair-onderwijs verlaten vanwege het lagere salaris," stelt de directeur. “Dat is natuurlijk zonde. Het is belangrijk dat juist zulke krachten binnen de scholen blijven. Daar moeten we voor strijden.’’ Daarom vindt Heijster het noodzakelijk dat de salarissen gelijk getrokken worden met die van de leerkrachten uit het voortgezet onderwijs.

Het niveauverschil tussen het basis- en voortgezet onderwijs is wat haar betreft geen argument: “Mensen zeggen weleens dat kleuters makkelijker zijn dan pubers, dat vind ik raar. Het is een heel intensief vak. Het lesgeven aan kleuters is misschien nog wel moeilijker dan het lesgeven aan bijvoorbeeld vijf VWO.”

Wel staken, maar niet in Amsterdam?

Voor deelnemers die niet naar Amsterdam afreizen, maar wel willen staken kunnen terecht bij inloop-punten in:

  • Houten, bij RKBS de Vlinder aan de Bloesemtuin 17
  • Amersfoort, bij KBS de Marke aan Wezeperberg 4
  • Lelystad, bij CBS 3Sprong aan de Pauwenburg 2
  • Emmeloord, bij KBS Albert Schweitzerschool aan het Skagerrak 11
  • Den Helder, bij De Fontein aan de IJsselmeerstraat 184

Worden de stakende leerkrachten wel betaald?

De werkgever kan alleen salaris inhouden als de stakers verplicht zijn om werkzaamheden te verrichten op het moment van de staking.  Deze werkzaamheden kunnen lesgeven zijn, maar ook andere werkzaamheden vallen hieronder. In dit geval kan men een beroep doen op de stakingsuitkering. Dit is een bedrag van maximaal 61 euro (belastingvrij) per dag.

Kan je staken verbieden?

Een werkgever kan de leerkrachten niet verbieden om te gaan staken. Het deelnemen aan een door de vakbond uitgeroepen, collectieve actie is een persoonlijke beslissing en daar hoeft niemand toestemming voor te krijgen. Het komt weleens voor dat schoolbesturen met disciplinaire maatregelen dreigen. Voorbeelden hiervan zijn schriftelijke berisping, schorsing, overplaatsing of ontslag. Deze maatregelen zijn wettelijk niet toegestaan.