Staatsbosbeheer zoekt een commerciële uitbater voor het Vuurtoreneiland bij Durgerdam. Sinds 2008 is het eiland eigendom van Staatsbosbeheer, maar het Unesco werelderfgoed is aan het verkrotten. Daarom organiseert de natuurbeheerder vandaag een kijkdag voor potentiële uitbaters.

Staatsbosbeheer hoopt op een uitbater die het eiland weer toegankelijk kan maken voor publiek. Deze ondernemer zal dan wel de gebouwen moeten restaureren voordat ze kunnen worden geëxploiteerd.

Hoewel de officiële aanbestedingsprocedure pas begin 2012 start, hebben al ruim tweehonderd bedrijven, ondernemers en particulieren sinds juli 2011 interesse getoond in het project.

EenVandaag is ook aanwezig op de kijkdag en spreekt potentiële uitbaters. Rob Berends vertelt over de historie van het eiland en zijn verdedigingsfunctie tegen aanvallen over zee. Ook trekt EenVandaag naar het eiland Pampus. De fortwachters die daar het eiland exploiteren hebben het eiland nieuw leven ingeblazen.