Wie een hartstilstand in Twente krijgt kan voordat de ambulance is gearriveerd al gereanimeerd worden door een speciaal opgeleide vrijwilliger. Het project seint vrijwilligers die in de buurt zijn van het slachtoffer per sms in. Op deze manier moet de hulpverlening bij hartstilstanden sneller op gang komen. De ambulancedienst kan voorlopig putten uit een bestand van tweehonderd vrijwilligers. Moet dit systeem landelijk ingevoerd worden? En werkt het echt zo goed als de initiatiefnemers zeggen?