De Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt die in januari 1941 de vier vrijheden formuleert. De vrijheid van meningsuiting, van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van angst. 

Deze vier vrijheden staan vandaag centraal bij op de verschillende Bevrijdingsfestivals. Een van de sprekers daarover is Arend Jan Boekestijn, historicus en voormalig kamerlid van de VVD. In Radio EenVandaag een gesprek.