Het wordt nooit wat met de crisisbestrijding in Nederland. De overheid is te laf om de ware schuldigen aan te pakken en staat toe dat een grote groep mensen daarvan de rekening betaalt. De vrijheid van meningsuiting wordt al evenzeer verkwanseld. We vechten niet voor onze vrijheid van meningsuiting, maar laten ons ringeloren door een kleine groep fanatici, die hun achtergebleven waarden aan Nederland proberen op te leggen, tegenstanders vermoorden of intimideren en bij elk zuchtje tegenwind en woorden van kritiek slechts kunnen uitbrengen ‘dat ze gediscrimineerd worden’.

Het is ook geen wonder met zulke politici. Het zijn over het algemeen boeven en zakkenvullers, met slappe knieen bovendien. Bovendien denken ze slechts aan het eigen belang.

Op lokaal niveau is het niet veel beter. De raadsleden zijn over het algemeen niet berekend voor hun taak, en dit geldt ook in IJsselstein. De meeste IJsselsteinse politici missen namelijk het inzicht en vaak ook de intelligentie en de inzet, die nodig zijn om politiek te bedrijven.

Met de kiezers is het al niet veel beter gesteld. Het is een grove schande, dat in Nederland en dus ook in IJsselstein nog steeds het algemeen kiesrecht geldt, want het overgrote deel van de Nederlanders is verstandelijk niet in staat te kiezen.

Wat een ongenuanceerd verhaal, denkt u, wanneer u de eerste alinea’s van deze weblog heeft gelezen. Is dat werkelijk de mening van die Bekkering? Is hij misschien helemaal de weg kwijt? Of misschien bent u het er diep in uw hart wel mee eens… Dan heb ik een vermoeden op wie u bij de Europese verkiezingen gaat stemmen…

Of het bovenstaande mijn mening is, doet ditmaal echter niet ter zake. Het gaat erom dat we in Nederland de vrijheid hebben om zulke opvattingen te uiten. De vrijheid van meningsuiting is namelijk het allerhoogste goed in een democratie. Wie in Nederland de bezetting heeft meegemaakt, weet hoe erg het is wanneer je niet kunt zeggen of schrijven wat je wilt. Daarom moeten er op dit punt geen enkele concessies worden gedaan. Wilders mag dus mijns inziens ongestraft de islam beledigen en een imam mag hetzelfde doen met homofilie. Wie deze spelregels niet erkent en censuur in welke vorm dan ook toestaat, hoort mijns inziens niet thuis in Nederland.

Het wordt een ander verhaal wanneer iemand deze opvattingen omzet in discriminatie of een oproep tot geweld. Iemand mag als zijn mening hebben dat de Holocaust niet plaatsvond, maar hij mag niet roepen ‘Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas’. Dat laatste is namelijk een oproep tot geweld. Zo ben ik ook van mening, dat iemand die discrimineert op grond van geloof, ras, politieke overtuiging of sexuele geaardheid, zwaar gestraft hoort te worden.

In Nederland leven we in een rechtsstaat. Daar is de rechter ervoor om te bepalen wanneer een uitlating valt onder de vrijheid van meningsuiting of wanneer het discrimerend is en/of een oproep tot geweld. En om te voorkomen dat Nederland ontaardt in een jungle, waarin slechts het recht van de sterkste en de hardst schreeuwende geldt.

Dit weblog staat, samen met de andere logs, uitzendingen en biografien van IJsselsteiners, ook op de speciale IJsselstein-website van EénVandaag.