De uitkomsten van het onderzoek van EenVandaag en NH Nieuws naar de inhuur van externen bij de Veiligheidsregio’s zorgt voor ongeloof bij meerdere partijen in de Tweede Kamer. Het CDA, GroenLinks en de SP gaan vragen stellen aan het kabinet.

“Het is schandalig”, reageert SP-Kamerlid Ronald van Raak. “Er wordt voor heel veel geld aan mensen ingehuurd, managers en directeuren. Voor salarissen, die boven die norm is die we hebben afgesproken.” Nevin Özütok van GroenLinks zegt: “Ik ben écht verbijsterd. Ik wist niet dat dit aan de hand was".

Maandag berichtten EenVandaag en NH Nieuws over het onderzoek naar de vijf Noord-Hollandse Veiligheidsregio's. Die betalen jaarlijks vele miljoenen aan extern ingehuurd personeel. Een groot aantal medewerkers kreeg de afgelopen drie jaar hoge tot zeer hoge vergoedingen die varieerden tussen de 10.000 en 27.000 euro per maand. In meerdere gevallen wordt er meer betaald dan aan een minister. Bijvoorbeeld aan de deelprojectleider regionalisering, die in Noord-Holland Noord ruim 296.000 euro betaald kreeg.

Ten koste van de brandweerman

“Zo iemand moet dan wel een enorme klus klaren. Dat is bijna niet uit te leggen”, zegt CDA Kamerlid Chris van Dam. Hij vindt dat de veiligheidsregio’s zich aan de wet moeten houden en inhuur niet ten koste mag gaan van de taken waar de veiligheidsregio voor in het leven geroepen is. “Ik geloof niet dat dat ten koste gaat van de veiligheid, maar externe inhuur is duurder. Anders gaat het gewoon ten koste van de brandweerman.”

De SP wil een landelijk onderzoek. “Er moet opheldering komen”, aldus Van Raak. Dat de betaalde vergoedingen niet in de jaarverslagen terugkomen noemt hij een ‘doodzonde’.

“Ik ben bang dat dit niet alleen een probleem voor Noord-Holland is, maar dat dit probleem in alle veiligheidsregio’s speelt omdat daar allemaal dezelfde soort bestuurders zitten en ook overal een zelfde gebrek aan controle is. Dit is een mooi moment om schoon schip te maken.”

Meer transparantie

De partijen willen dat de ministers van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk en Stef Blok van Veiligheid en justitie verantwoording afleggen. Als er iets voor de Kamerleden duidelijk geworden is uit het onderzoek, is dat er meer transparantie moet komen over de betaalde vergoedingen. Alleen op die manier kunnen gemeenteraadsleden en Tweede Kamerleden ook daadwerkelijk controle uitoefenen. Özütok van GroenLinks zegt hier over: "Het gaat om belastinggeld, geld van ons allemaal. Van u, van mij en van mijn buren. Daar moet op een  verantwoorde manier en zorgvuldige manier mee om worden gegaan."

Kijk de reportage over de grote uitgaves bij de veiligheidsregio's in Noord-Holland hier terug