Nu de regels bekend zijn waaraan gemeenten die deelnemen aan de wiet proef moeten voldoen, is er nog meer twijfel of het experiment kans van slagen heeft. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich grote zorgen.

Het kabinet heeft een aantal voorwaarden opgetekend en naar de Tweede Kamer gestuurd. Zo moeten alle coffeeshops in deelnemende gemeenten meewerken aan het experiment en is de verkoop van cannabis in grensgemeenten verboden aan mensen die niet in Nederland wonen. De VNG noemt het experiment door deze voorwaarden 'praktisch onuitvoerbaar' en vraagt de Tweede Kamer om een hoorzitting.

Weinig animo onder gemeenten

In 2017 is in het regeerakkoord afgesproken dat er geëxperimenteerd gaat worden met de productie en verkoop van legale wiet. De wietproef zou de komende vier jaar in maximaal tien gemeenten worden uitgevoerd. Vanaf 23 april kunnen gemeenten aangeven of zij mee willen werken.

Burgemeester Weterings van Tilburg verwacht dat weinig gemeenten zullen meedoen nu de voorwaarden van de proef bekend zijn. "Het is de vraag of het lukt een experiment te doen met voldoende deelnemende gemeenten waarop je echt een conclusie kunt trekken", zegt Weterings. "Als dat niet lukt, is het experiment gedoemd om te mislukken."

Lees ook

'Experiment moet er komen'

De burgemeester, die ook spreekt namens de VNG, ziet de verplichting dat alle coffeeshops in deelnemende gemeenten moeten meedoen als een groot obstakel. "Het kan niet zo zijn dat een coffeeshopeigenaar die zegt dat hij niet mee wil werken bepalend is in of een gemeente wel deelneemt aan het experiment." Het probleem is volgens hem dat hij de middelen niet heeft om coffeeshops die weigeren mee te werken, te kunnen sluiten.

CDA-Kamerlid Van Toorenburg is sceptisch over het idee van legaal geteelde wiet. Toch hoopt zij dat de wietproef van start gaat. "We hebben afgesproken dat het experiment er komt, en nu wil ik weten wat het effect hiervan is op de veiligheid en de volksgezondheid. Laat de burgemeesters zich ervoor inzetten dat alle coffeeshops mee doen en dat alle buitenlandse drugsgebruikers worden geweerd."