In de parochie San Salvator in Den Bosch kunnen homostellen trouwen en parochieleden zonder godsdienstige opleiding de dienst leiden. De parochie wordt echter hardhandig teruggefloten door bisdom Den Bosch.

Het bisdom heeft hulpbisschop Rob Mutsaerts aangesteld om de parochie weer op het rechte pad te krijgen. Maar de parochieleden van San Salvator gaan hier niet mee akkoord en zeggen dat de uiterst conservatieve Mutsaerts de sleutel van de kerk niet krijgt.

Hoogleraar kerkgeschiedenis Peter Nissen zegt dat dit een voorbeeld is van de botsing tussen de conservatieve en vooruitstrevende stromingen binnen de Katholieke Kerk. Uit angst voor 'het nieuwe', worden in de meeste katholieke kerken de Roomse regels weer wet. Over het algemeen wordt dit met zachte hand opgelegd, maar in Den Bosch wordt het op de spits gedreven. Dat dit de kerk heel veel leden kost schijnt de meeste bisschoppen niets uit te maken. Zij hebben liever een zuivere kern, dan een volle kerk.