Incidenten op school zoals vechtpartijen, dreigen met wapens moeten in de toekomst gemeld worden aan de schoolinspectie. Bovendien moet de schoolinspectie controleren of de scholen wel voldoende doén om geweld, pest- en treitergedrag te voorkomen. Tweede Kamerlid Staf Depla komt met deze voorstellen om de school weer te maken wat het zou moeten zijn. Een prettige plek waar je graag komt en waar je zorgeloos iets kunt leren.