Schaliegas houdt de gemoederen bezig. Waarom is er zoveel ophef? En wat valt er te winnen? Vijf vragen over schaliegaswinning.  

Wat is schaliegas?

Schaliegas is aardgas, dat opgesloten zit in schaliegesteente. Hierdoor is het moeilijk winbaar. Het gesteente moet gekraakt worden (fracken), waarbij grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën onder hoge druk door de bodem gepompt worden. Hierdoor ontstaan scheuren en kan het schaliegas gewonnen  worden.

Wat zijn de voordelen van schaliegaswinning?

Het kan grote economische voordelen bieden voor Nederland. Het aardgasveld in Slochteren raakt in de toekomst uitgeput, volgens verwachtingen van TNO rond 2025-2030. Behalve een verlies van inkomsten betekent dit ook dat Nederland gas moet importeren en afhankelijker wordt van andere landen.

Hoe groot is de Nederlandse voorraad?

Dit is de grote vraag. Verkennende onderzoeken toonden een enorm potentieel, zo werd gesproken over enkele malen het gasveld Slochteren. Maar critici zetten hier grote vraagtekens bij. Een groep milieuwetenschappers die in juni een petitie tegen winning opstelde, schatte de voorraad op vijf jaar extra gas. Alleen proefboringen kunnen duidelijkheid hierover bieden.

Waarom is er zoveel ophef over die boringen?

Burgers, politiek, milieuorganisaties en waterbedrijven vrezen de gevolgen voor het milieu. Zo brengt het ‘fracken’ risico’s met zich mee. Door lekkage kunnen gebruikte chemicaliën achterblijven in de bodem of grondwater. Het gebruikte water is verontreinigd en moet dus ergens veilig opgeslagen worden of gereinigd. Ook bestaat er de vrees voor bodemdaling en aardbevingen. Of schaliegaswinning inderdaad tot bodemdaling kan leiden, is nog niet bekend. Bij proefboringen in Engeland vonden wel aardbevingen plaats.

Ook in Nederland is er een breed protest tegens winning van schaliegas. Minister Kamp heeft een beslissing erover voorlopig uitgesteld. Hij wil eerst een onderzoek naar alle mogelijke locaties voor die proefboringen afwachten.

Welke landen boren al naar schaliegas?

Vooral in de Verenigde Staten wordt met veel succes schaliegas gewonnen. De reserves zijn groot, bovendien zit het gas minder diep in de bodem dan in Europa. In Europa hebben Frankrijk en Polen naar verwachting de grootste voorraden. Frankrijk is niet van plan te gaan boren, het is daar voorlopig verboden. Polen startte wel proefboringen, inmiddels wordt er schaliegas gewonnen. Groot-Brittanië staat positief tegenover proefboringen, maar heeft ook te maken met protesten.

Lokaal verzet tegen proefboring schaliegas

Schaliegas met een luchtje