De belangrijkste verzekeraar van klimbossen en touwparcoursen gaat strengere eisen stellen aan haar polishouders. Aanleiding vormt de toenemende schadelast en zorgen over de veiligheid van de parken. Dat laat verzekeraar MS Amlin weten in reactie op de reportage die EenVandaag op 18 september uitzond over onveilige klimparcoursen.

Amlin wil geen cijfers verstrekken over het aantal schades en de daarbij horende bedragen. Maar de verzekeraar zegt wel aanleiding te hebben de polisvoorwaarden aan te  scherpen. “We hebben overwogen ons uit de markt terug te trekken en zijn ook even uit de markt weg geweest, vanwege de hoge schadelast”, aldus Siebe van der Zon van Amlin. “Maar we hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om risico’s verzekerbaar te houden.” De verzekeraar zegt geregeld potentiële klanten te moeten weigeren, omdat ze hun zaken niet op orde hebben. 

EenVandaag onthulde in de uitzending van maandag dat er het nodige mis is in klimparken. Tijdens een rondgang werden in drie van de vijf bezochte parken (potentieel) onveilige situaties aangetroffen, zoals houtrot, bomen die in slechte staat verkeren en verkeerde kabels. Inspecteurs gaven aan vaker risicovolle situaties in klimbossen tegen te komen en zich zorgen te maken over de kwaliteit van inspecties, omdat controleurs niet altijd over de juiste kennis beschikken. 

Wetgeving zou ons zeker helpen, want dan gelden voor iedereen dezelfde regels

Klimparken vallen niet onder wet- en regelgeving en daarmee ook niet onder toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Wel is er een norm die de branche zelf heeft ontwikkeld met voorschriften waar parcoursen aan moeten voldoen. Maar die norm is in principe vrijblijvend. “Wetgeving zou ons zeker helpen”, aldus Van der Zon van Amlin. “Dan gelden voor iedereen dezelfde spelregels.”