Verpleegkundigen en artsen zien voor zichzelf beduidend vaker af van levensverlengende interventies zoals reanimatie, dialyse en beademing, dan ‘gewone’ patiënten die deze krijgen aangeboden.

Zij vinden kwaliteit van leven zwaarder wegen dan levensverlengende zorg. Dat blijkt uit onderzoek van V&VN en KNMG. 

Zorgverleners hebben ruim twee keer zo vaak concreet nagedacht over het eigen levenseinde dan het algemene publiek (verpleegkundigen 48 procent, artsen 33 procent en publiek 14 procent) en bespreken dit ook vaker met hun naaste(n), zo blijkt uit het onderzoek.

Van het publiek zegt 13 procent iedere levensverlengende behandeling aan te zullen grijpen, tegenover 3 procent van de artsen en 4 procent van de verpleegkundigen. Vooral bij de specifieke behandelingen reanimatie, dialyse en beademing laat het onderzoek grote verschillen zien tussen zorgverleners en het algemene publiek. 

Zo zegt slechts 10 procent van de artsen en verpleegkundigen voor reanimatie te kiezen, tegenover 55 procent van het algemene publiek. Vergelijkbare verschillen zijn er bij beademing, dialyse en grote operaties. Tussen artsen en verpleegkundigen onderling zijn weinig verschillen. 

In Radio EenVandaag een gesprek met Sonja Kersten, de directeur van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen.