De problemen rond de vergrijzing zijn opgelost! Alle doemscenario’s over een onbetaalbare AOW en exploderende kosten voor de AWBZ, zijn van tafel. Begrotingsoverschotten liggen in het verschiet en in de toekomst is zelfs de staatsschuld geheel afgelost.

Allemaal het gevolg van pijnlijke maatregelen die zijn genomen sinds het uitbreken van de crisis. Helaas zijn de lusten en de lasten ongelijk verdeeld over de generaties. Mensen geboren voor 1958 ontvangen bij leven ruim anderhalve ton, terwijl mensen die later zijn geboren netto-betalers zijn.

Het slechts af ben je als je in 1984 geboren bent. Dan betaal je bij leven 170 duizend euro aan de overheid. Dat heeft het Centraal Planbureau becijferd. Kan dat niet wat eerlijker verdeeld worden? Dat bespreken we met Yvonne Hofs, economie redacteur van de Volkskrant.