Het is vandaag de derde woensdag van mei: Verantwoordingsdag. Tijd voor alle ministeries om verantwoording af te leggen over de financiën en het gevoerde beleid van 2015. De dag wordt daarom ook wel ‘Gehaktdag’ of 'Bijltjesdag' genoemd. Hebben de ministeries bereikt wat ze van plan waren met de daarvoor bestemde budgetten?

De Rekenkamer heeft 'ernstige onvolkomenheden' opgemerkt bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie was in 2015 nog steeds onvoldoende in staat de bedrijfsvoering en beleidsontwikkelingen onder controle te houden wat betreft de financiën. Het lukte minister Van der Steur volgens de Rekenkamer onvoldoende om grip op zaken te krijgen en het geheel tot een beheerste uitvoering te brengen. Met andere woorden: hij kon de, aan het parlement (en aan Nederland) beloofde, afspraken niet nakomen. Gezien de onvoldoende voortgang in de afgelopen jaren en de hardnekkige problemen bij het ministerie van V&J noemt de Algemene Rekenkamer dit ernstig.

Om 10.15 uur woensdagochtend overhandigt minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem een flink dossier: de jaarverslagen van alle ministeries, het financieel jaarverslag van het Rijk over 2015 en de Verantwoordingsbrief. De Algemene Rekenkamer geeft meteen een beoordeling, op basis van eigen onderzoek. De president van de Rekenkamer overlegt hoe het staat met de bedrijfsvoering, de financiën en de kwaliteit van beleidsinformatie die aan het parlement is verstrekt.

In EenVandaag een gesprek over de conclusies van de Rekenkamer met Tweede Kamerleden Wouter Koolmees namens D66 en Michiel van Nispen namens de SP. Ook schuift president van de Algemene Rekenkamer Arno Visser aan om te praten over het belang van Verantwoordingsdag voor Nederland. Snappen we genoeg waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven? En hoe dat wordt gedaan? Bovendien, hoewel iedereen overtuigd lijkt van het belang van verantwoorden, heeft deze dag zijn tegenhanger in september, Prinsjesdag, nog niet in aanzien en bekendheid geëvenaard. Zou Gehaktdag niet net zo belangrijk, of zelfs belangrijker moeten zijn dan de derde dinsdag in september? VVD-Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg vindt van wel. Hij geeft er daarom les over aan middelbare scholieren. In EenVandaag een inkijkje bij hem in de klas.