Elk jaar worden duizenden runderen dwars door Europa vervoerd. Vooral landen in Oost-Europa, waaronder Rusland, importeren de laatste jaren in toenemende mate Nederlands fokvee. Vaak zijn de dieren meer dan 80 uur onderweg. Gesubsidieerd met Europees geld. 170 euro per koe maar liefst. Hamvraag is, zijn de koeien wel opgewassen tegen een reis van 3000 kilometer?

Animals Angels, een organisatie die een eind wil maken aan de lange veetransporten, volgde in februari vier vrachtwagens met Nederlandse koeien naar Kazan, Rusland. De ruim zeventig koeien waren drachtig.