Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de zaak van Defensie-klokkenluider Fred Spijkers op de kortst mogelijke termijn wordt opgelost. Zij willen dat Pieter van Vollenhoven, voormalig voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, zich als bemiddelaar met de zaak gaat bemoeien.

Al eerder vroeg de Kamer om bemiddeling door Van Vollenhoven maar dat werd in 2008 tegengehouden door toenmalig minister-president Jan Peter Balkenende. "Van Vollenhoven is een zeer integer man, die in staat is om deze zaak tot een goed einde te brengen", aldus SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk.

Excuses

Fred Spijkers, bedrijfsmaatschappelijk medewerker bij Defensie, weigerde in 1984 te liegen over de ware toedracht van een dodelijk ongeval met een ondeugdelijk type landmijn. Defensie wist dat de mijnen niet goed werkten maar in plaats van de klokkenluider te omarmen, besluit Defensie om Spijkers politiek te psychiatriseren en op alle mogelijke manieren dwars te zitten. Hij wordt ontslagen en vecht sindsdien om eerherstel en om de betrokkenen ter verantwoording te roepen. Na een jarenlange strijd kreeg Spijkers een lintje en een schadevergoeding, maar hij staat nog steeds –ten onrechte- te boek als “psychiatrisch patiënt”. "Hij is ontmenselijkt! Defensie heeft hem jarenlang voor gek verklaard! Daarvoor moet Minister Hillen nu excuses aanbieden", aldus Van Dijk.

Openbaar

Ook wil de meerderheid van de Tweede Kamer (SP, Groenlinks, PvdA, D66 en de PVV) dat het dossier van de zaak Spijkers uit het Nationaal Archief gehaald wordt en geheel ter beschikking komt voor onderzoek door bijvoorbeeld Fred Spijkers zelf. Het dossier werd op initiatief van toenmalig staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap voor tientallen jaren in het Nationaal Archief opgeborgen, PvdA Tweede Kamerlid Angelien Eijsink: "Het is van groot belang dat Spijkers weet wat er geschreven staat".

Afgerond

Defensie blijft volhouden dat de zaak is opgelost. Ineke van Gent van GroenLinks stelt echter: "Als Spijkers vindt dat de zaak nog niet is afgerond, dan is de zaak niet afgerond".