De onderhandelaars in Den Haag zijn hopelijk uitgerust, en dus gaat morgen de formatie weer verder. Inmiddels de twee-na-langste formatie uit de parlementaire historie.  Maar intussen is ook de vraag hoe lang het nog zittende demissionaire kabinet stand houdt. 

Want een val van het kabinet VVD/PvdA dreigt vlak voor Prinsjesdag. De PvdA en de VVD staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om bijvoorbeeld lerarensalarissen. 

De PvdA wil zich profileren, maar de VVD wil dit ook. De eerste partij weet nu al zeker dat het in de oppositiebankjes belandt na de formatie en de VVD weet zeker dat het gaat regeren. Oftewel: de belangen van beide partijen zijn nog tegengestelder dan ze al waren toen ze nog samen regeerden als missionair kabinet. 

Die situatie in het demissionaire kabinet zorgt wellicht ook voor extra druk op de formatie voor een nieuw kabinet van D66, VVD, CDA en ChristenUnie. Maar hoe overbrug je in zo'n kabinet de medisch-ethische kwesties waarbij D66 en de ChristenUnie lichtjaren bij elkaar vandaan staan? 

Of moet je die verschillen respecteren en als vrije kwestie uitvechten. Met politiek commentator Kees Boonman en met SP-Kamerlid, en woordoverder Financiën Renske Leijten blikken we vooruit op de formatie en op het einde van het zomerreces.