Overwerkt, uitputting, slaapproblemen en stress: het gaat niet goed met een groot deel van de artsen en verpleegkundigen die op de eerste hulpposten werken. De Universiteit van Leiden deed onderzoek onder ruim 887 verpleegkundigen en artsen die werken op negentien spoedafdelingen in het land en de ervaringen die worden gedeeld liegen er niet om.

De hoge werkdruk en lage personele bezetting zorgen er onder andere voor dat ruim driekwart van de medewerkers aangeeft onvoldoende tijd te hebben om voldoende zorg te kunnen verlenen. Ruim veertig procent  van de medewerkers voelt zich ‘emotioneel uitgeput’ en dit ligt flink hoger dan het landelijk gemiddelde, waarvan een kwart zich emotioneel uitgeput voelt.

Daarbij komt dat één op de zeven kampt met slaapproblemen of PTSS-gerelateerde psychische klachten heeft.  Maar ook agressie speelt een belangrijke rol: drie op de vier zegt minstens een keer per maand verbaal te worden geïntimeerde en een op de vijf heeft iedere maand zelfs te maken met lichamelijke bedreigingen.

Dit alles is niet zonder gevolgen: ruim een derde van de medewerkers zegt op zoek te willen naar een andere baan.  Ondanks alles zijn medewerkers van de eerste hulp nog altijd bevlogen over hun werk. Meer dan de helft voelt zich (zeer) bevlogen terwijl dat voor  bij de hele Nederlandse beroepsbevolking dat slecht geldt voor een kwart.

Het aantal Spoedeisende Hulp afdelingen in ons land is de afgelopen jaren gestaag afgenomen. In 1994 waren er nog 128, vorig jaar waren dat er 87. Dat komt ondermeer omdat Spoedeisende Hulp afdelingen op één locatie zijn samengevoegd met huisartsenposten.