De Tweede Kamer wil de gemeentelijke milieuzones voor automobilisten opheffen. Een motie van VVD-Kamerlid Barbara Visser, om een einde te maken aan beperkingen voor vervuilende personenauto's in steden, heeft gisteravond een meerderheid gehaald. Het CDA, de PVV en SP steunen de liberalen die de milieuzones een vorm van 'automobilistje pesten' noemen. 

Sinds 1 januari dit jaar heeft Utrecht een milieuzone waarin dieselauto’s van voor 2011 worden geweerd. In Rotterdam wordt de zone vanaf 1 januari ingevoerd. De steden voeren de maatregelen in om daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren.

Kamerlid Visser wil nu af van deze zones. De borden zijn volgens haar verwarrend en er worden veel boetes uitgedeeld. Daarom wordt het kabinet nu opgeroepen de zones voor automobilisten op te heffen.

Het parlement wil daarmee lokaal beleid van gemeenten dwarsbomen. EenVandaag spreekt met de Utrechtse milieuwethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) en Anne Knol van Milieudefensie. In de studio reageert VVD-Kamerlid Barbara Visser.

In Radio EenVandaag gaat verslaggever Harm van Atteveld naar Utrecht en spreekt hij Telegraaf-columnist Rob Hoogland, die tegen de milieuzone is en met Anne Knol van Milieudefensie.

 Anne Knol van Milieudefensie in Utrecht