Veel jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst voelen zich geen onderdeel van de Nederlandse samenleving, dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het integratierapport dat vandaag naar buiten kwam. 

Geen onderdeel van Nederlandse samenleving 

Ongeveer de helft van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders gaat vooral om met mensen uit de eigen herkomstgroep. Daarnaast voelen ze zich in geringe mate Nederlander en zijn ze vaak negatief over de autochtone Nederlanders. Dat komt voort uit het feit dat jongeren vaak het gevoel krijgen dat ze niet als individuele burger worden gezien. Ze hebben het idee hebben dat ze meer als moslim of als lid van een migrantengroep worden gezien en voelen zich daarom geen onderdeel van de Nederlandse samenleving.

IS: aanleiding voor SCP-onderzoek

Aanleiding voor het SCP-onderzoek was een peiling van Motivaction van vorig jaar. Daaruit bleek dat 90 procent van de jonge Nederlandse Turken, Syriëgangers als helden zien. En nog eens 72 procent zou achter de opmars van IS staan. Over dit rapport ontstond veel ophef en het nieuwe SCP-rapport spreekt deze cijfers dan ook fel tegen: meer dan 90 procent van de ondervraagden heeft geen begrip voor jongeren die strijden voor IS. Ook kunnen zij zich niet vinden in personen die geweld gebruiken voor hun geloof.

Wat vinden Turkse en Marokkaanse Nederlanders van deze cijfers? EenVandaag vraagt jongeren bij het ROC in de Bijlmer hoe zij dit ervaren. Verder gaan we langs bij een arbeidsbureau in Amstelveen. Ook gaan we in gesprek met Zihni Özdil, historicus, columnist en schrijver van het boek Nederland mijn vaderland. 

Download

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.