Wat verwachten dat mensen Willem - Alexander gaat zeggen in de troonrede? Dat vroeg EenVandaag aan 20.000 mensen. Men hoopt vooral dat de koning aandacht besteedt aan binnenlandse thema’s. De zorg, veiligheid en onderwijs moeten door de koning behandeld worden. En verder noemen deelnemers klimaat, milieu en duurzaamheid ook vaak. 

Hier zie je welke woorden deelnemers uit zichzelf het meest noemen. 

Wat vinden mensen belangrijk?

Maar de meeste mensen denken dat, aangezien men dit kabinet vooral een VVD-kabinet vinden, het veel zal gaan over economie en geld. En dan vooral dat het beter gaat met de economie. Een deelnemer zegt, cynisch: ‘De troonrede zal gaan over de economie en de economie en verder over de economie. Die schijnt heel goed te gaan.’ Als het dan toch over de economie gaat, hopen ze dat hij gaat noemen waar iedereen het de laatste weken over heeft: ‘Als hij echt ballen heeft noemt hij de dividendbelasting - dat is de olifant in de kamer’. 

Punten scoren

Waar de Koning punten mee kan scoren, is het tonen en benoemen van een beetje medemenselijkheid. Veel mensen zeggen namelijk: er is meer dan geld, koopkracht en economie. Iemand omschrijft het treffend: 'Ik hoop eigenlijk dat de koning gaat praten over dingen die geen geld kosten, zoals samenleven, geloof, hoop en liefde. Dat hebben we hard nodig.'

Lees ook