Miljoenen twitteraars zijn mogelijk de sigaar vanwege een gigantische diefstal van wachtwoorden... De berichtgeving is nog niet compleet maar er zouden zo maar eens meer dan 32 miljoen twitteraars de klos kunnen zijn.

Het gaat waarschijnlijk niet om een inbraak bij Twitter maar bij Myspace en Tumblr. Op allerlei sites in de krochten van het internet worden op dit moment miljoenen wachtwoorden en Twitter accountnamen te koop aangeboden. Vaak gebruiken mensen hetzelfde wachtwoord voor meerdere sites dus de ellende kan groot zijn...

Nederlandse twitteraars wordt weliswaar geadviseerd hun wachtwoord te wijzigen maar de kans dat ze echt aan de beurt zijn is niet zo groot, in de files met wachtwoorden die nu te koop aangeboden worden zien experts vooral Italiaanse, Franse en Russische namen.