In Nederland zijn naar schatting jaarlijks ruim 100.000 kinderen slachtoffer van mishandeling. Sinds een paar jaar ligt er van de 'Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik' een heus strijdplan op tafel om dit grote probleem aan te pakken.

Een van de aandachtspunten is het beter benutten van medische expertise. In dat licht worden er nu, op kosten van het ministerie van Veiligheid en Justitie, speciale trainingen gegeven voor forensische artsen zodat zij de signalen van kindermishandeling sneller en beter kunnen herkennen. In Radio EenVandaag een gesprek met Wouter Karst, forensisch arts bij het Nederlands Forensisch Instituut.