De McFlurry-egel, de verslik-vis en de Domino-mus. Ze maken deel uit van de bijzondere collectie ‘Dieren die een ongewone dood zijn gestorven’ van het Natuurhistorisch Museum. 

De collectie lijkt misschien voor sommigen een absurde verzameling van dode beesten waar de spot mee gedreven wordt. Zo is er de 'dominomus' te zien die werd doorgeschoten nadat dit beestje dreigde 23.000 dominostenen om te laten vallen.

Maar Kees Moeliker wil met zijn collectie juist iets vertellen. Hoe gedragen mens en dier zich naast elkaar in alledaagse situaties, waar gaat het mis? De museumdirecteur staat hier niet alleen in. 

Ook andere denkers als Albert Schweitzer ('De mens zal pas tot vrede komen wanneer hij het bereik van zijn medelijden heeft uitgebreid naar alle levende wezens'), Mahatma Ghandi en Leo Tolstoj beschrijven het verband tussen de wijze waarop mensen met dieren omgaan en het geweld dat ze elkaar onderling aandoen. En van Ghandi is de beroemde uitspraak afkomstig:

''De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren.'

Mede daarom organiseerde Kees Moeliker maandagavond de 22e herdenking van de wilde eend die op 5 juni 1995 dood neerviel na een botsing met de glazen zijvleugel van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Voor zijn onderzoek naar deze dood ontving Moeliker in 2003 de ig Nobelprijs voor Biologie. 

De herdenking werd ook maandag traditiegetrouw afgesloten met een zesgangen-eendendiner bij een Chinees restaurant. 

Met natuurfotograaf en natuurliefhebber (en slager) Jan Butter gaat we naar Artis. Daar zit sinds vorig jaar de oehoe die in de omgeving van Purmerend mensen aanviel.Onnatuurlijk gedrag of niet? Of wilde de oehoe ons iets duidelijk maken?

De reuzenuil werd niet doodgeschoten maar gevangen en lijkt nu tot levenslang veroordeeld in een niet al te grote kooi. Volgens de dierenverzorger vertoont de oehoe nu natuurlijker gedrag en wijst dat erop dat het beter met hem gaat. Butter heeft daar zo z’n twijfels over.