Rob Siffels (66 jaar) is 'naïef geweest', zegt hijzelf, maar niet de zware crimineel zoals Polen hem ziet. Toch dreigt voor de timmerman uitlevering vanwege een drugszaak. Tweede Kamerleden betwijfelen of Siffels in Polen wel een eerlijk proces krijgt.