Een meerderheid (58%) van de mensen stelt dat het tijd is voor een hervorming van het pensioenstelsel. Vooral de jonge generatie vindt dat het op de schop moet: 87 procent stelt dat het huidige systeem achterhaald is en teveel op ouderen gericht. Doorwerken tot je 71e, zoals staatssecretaris Weekers wil, zien de meeste 18 tot 30-jarigen (57%) niet zitten. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 20.000 mensen, waaronder 582 18- tot 30-jarigen. 

Nu actie

Driekwart (76%) van alle deelnemers geeft aan zich zorgen te maken over de waarde van hun pensioen. 47 Procent wil dat het kabinet nog deze kabinetsperiode maatregelen neemt om het stelsel te hervormen.

Coalitiepartijen

De jongerenpartijen van D66, VVD en PvdA hebben recent een plan op tafel gelegd voor een nieuw pensioenstelsel. In het kort komt het er op neer dat de pensioenpremie die mensen nu betalen omgezet wordt in een spaarplicht; het bedrag dat je iedere maand spaart wordt niet in een gezamenlijke pot gestort maar op een persoonlijke lening gezet. Mensen kunnen vervolgens zelf kiezen bij welk pensioenfonds ze die lening onderbrengen en daar wel gebruik maken van de voordelen van collectief beleggen.

De kiezers van de coalitiepartijen VVD en PvdA zijn in meerderheid voor dit nieuwe systeem: 74 procent van de PvdA-kiezers en 75 procent van de VVD-kiezers zijn voorstander. In EenVandaag zegt Mark Rook het jammer te vinden dat hij geen gehoor krijgt bij de VVD.

Vanavond in EenVandaag presenteert Gijs Rademaker de uitslagen van dit onderzoek.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 20.165 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 19 tot 22 juni 2013.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.