Er is een groot tekort aan begeleiders op het leerlingenvervoer voor kinderen met een handicap. Daardoor moeten kindern noodgedwongen thuiszitten en kunnen ze niet naar school. Het is onverantwoord om de kinderen zonder begeleiding te vervoeren, maar geld voor extra personeel is er ook niet. Tientallen gezinnen in Nederland zitten daarom in de problemen.....