De brandweer komt steeds vaker te laat bij brand. De oorzaak zou een tekort aan vrijwilligers zijn waardoor brandweerwagens soms niet uit kunnen rukken omdat er te weinig mensen zijn.

Dit terwijl de brandweer in Nederland zwaar leunt op die vrijwilligers - ruim driekwart van de brandweer is vrijwilliger. Brandweer Nederland kijkt nu serieus naar de mogelijkheid om het eisenpakket voor nieuwe vrijwilligers aan te passen om zo voldoende nieuwe mensen te krijgen. Maar veel vrijwillige brandweerlieden vinden dat ze teveel als hulpje van de beroepskrachten worden gezien terwijl ze dezelfde kwaliteit leveren.

De afgelopen jaren verdwenen overal kazernes en brandweerauto’s uit bezuinigingsoverwegingen. De aanrijtijden zouden in sommige gebieden niet meer gehaald worden. We gingen kijken bij de brandweer in het Brabantse Dorst, waar ze met heel veel energie toch vrijwilligers weten te werven. Brandweer Nederland licht toe hoe het eisenpakket aangepast zou kunnen worden en de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers reageert in de studio.

Vorig jaar maakte EenVandaag een item over de leegloop van vrijwilligers bij brandweerkorpsen. Kijk dat hier terug.