Een boek voor mensen die kampen met zelfmoordgedachten. Tijdens de Wereld Suïcide Preventiedag vandaag verschijnt de ‘Suicide Survival Guide’. Daarin wordt speciale aandacht besteed aan de 'omstanders', degenen in de naaste omgeving van mensen die op het punt staan hun leven te beëindigen. Hoe help je iemand overleven? Wat moet je doen als je een naaste ziet wegglijden?

Het aantal zelfdodingen stijgt: vorig jaar maakten 1.753 mensen een einde aan hun leven, in 2011 waren dat er 1.525. Alleen in 1984 noteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek nog meer zelfdodingen: toen pleegden 1.782 mensen zelfmoord. 

De noodzaak voor dit boek is dus groot. Hoe komt het dat het zelfmoordcijfer stijgt? Is dat bijvoorbeeld te herleiden naar de economische crisis?

We spreken met Jan Mokkenstorm, psychiater en schrijver van de Suicide Survival Guide. Waarom is dit boek nodig? Twee hoofdstukken van zijn boek zijn rechtsboven deze pagina vast te lezen.

Ook vertellen vader en zoon Henk en Johan Verheij hun verhaal. Toen Henks tweede huwelijk eindigde, deed hij een zelfmoordpoging, tot woede van zijn zoon. Johan verwerkte hun ervaringen in een toneelstuk 'Eindeloos'  om zijn vader beter te begrijpen en een groot taboe rondom suicïde te doorbreken. 

Download

Download

113 Online