Strafrechtadvocaat Sébas Diekstra, die ooit als beroepsmilitair werkte, stopt als reserveofficier. Dat meldt Follow The Money

Diekstra, die met grote regelmaat militairen bijstaat in zaken tegen hun werkgever, vindt het schandalig dat Defensie hem via zijn reserveofficierschap aanspreekt op lopende zaken die hij in behandeling heeft. Diekstra: “Toen ik als advocaat begon vond men het al ‘niet kunnen’, men zag mij als overloper.” 

Vijf maal per maand een ‘ongecontroleerd schot’

Advocaat Diekstra voert diverse procedures om via de Wet Openbaarheid van Bestuur stukken boven water te krijgen die hij kan gebruiken in de zaken waarin hij militairen en marechaussees bijstaat. Nadat een Marechaussee op Schiphol per ongeluk iemand had neergeschoten, vroeg Diekstra stukken op over de veiligheidsprocedures. Uit de stukken bleek dat er te weinig wordt getraind en dat er binnen Defensie wel vijf maal per maand een ‘ongecontroleerd schot’ valt. Dat werd hem niet in dank afgenomen. 

Bemoeienis legerleiding met Wob-verzoeken

Afgelopen jaar werd Diekstra benaderd door zijn commandant bij de reservisten. Het ging over een Wob-verzoek naar de fitheid van militairen. Het bleek dat een groot deel van de militairen niet fit genoeg was om op missie te kunnen. Diekstra: “Mijn commandant belde mij over dat Wob-verzoek. Dat hoort al niet, blijkbaar heeft de hogere legerleiding mijn commandant op de hoogte gebracht van een Wob-verzoek dat ik als advocaat heb gedaan. Een dag later wilde mijn commandant bellen over het Wob-verzoek. Toen dacht ik, ik ben er klaar mee. Jullie proberen mijn praktijk binnen te dringen.”

Reactie Defensie

Defensie heeft kennis genomen van het artikel en de bespiegelingen van reserve-majoor Diekstra. De functie van advocaat in combinatie met het zijn van reserveofficier bij de krijgsmacht kan in bepaalde situaties als ongemakkelijk worden ervaren, aldus Defensie. Het ministerie van Defensie herkent zich niet in de kritiek dat Defensie ‘een gesloten bolwerk’ zou zijn. 

Advocaat Diekstra vindt de reactie van Defensie ‘bedroevend’, zegt hij tegen EenVandaag: “Dit is bijna de standaard reactie van persvoorlichting Defensie. Een dergelijke reactie past binnen het mechanisme van het departement om altijd mooi weer spelen, zelfs in de gevallen waar onmiskenbaar sprake is van ernstige misstanden. Of het nu gaat om de falende controle op militaire wapenkamers, de munitietekorten, de vele ernstige incidenten, de inzet van de MIVD voor oneigenlijke doelen of de slechte wijze waarop soms met veteranen wordt omgegaan, Defensie herkent zich nooit in het beeld dat wordt geschetst door de media.’’