Kun je nog met een gerust hart een potje voetballen op kunstgras? Het iets wat veel ouders en voetbalverenigingen zich afvragen sinds het programma Zembla berichtte over de hoge concentratie van kankerverwekkende stoffen in de rubberen korrels die op dit soort velden liggen. 

Toch vallen ook deze hoge concentraties binnen de wettelijke normen, omdat de rubberkorrels niet worden gezien als consumentenproduct. Veel wetenschappers zijn het daar echter niet mee eens.

Dat de stoffen schadelijk zijn staat dus niet ter discussie, maar waar nog wel veel onduidelijkheid over bestaat is hoe groot de blootstelling mag zijn voordat het ook echt gezondheidsproblemen veroorzaakt. Om hier antwoord op te krijgen heeft het RIVM een officieel onderzoek ingesteld dat nog voor het einde van dit jaar moet zijn afgerond.

Clubs gebruiken kunstgrasvelden niet meer

Een aantal clubs, gemeenten en de brancheverenging hebben ook op eigen houtje onderzoek laten doen naar dit type kunstgrasveld. Een van die bestudeerde plekken is het hoofdveld van SV Valkenswaard. In het rapport van het toxicologisch bureau werd gezegd dat daar inderdaad kankerverwekkende stoffen zijn gemeten, maar dat deze ‘vooralsnog’ geen ‘acuut’ gevaar opleveren voor de gezondheid.

Wel adviseert het rapport om kinderen zo min mogelijk met de korrels in aanraking te laten komen, dat er na afloop gedoucht moet worden en doet de club er verstandig aan om geen nieuw rubbergranulaat meer op het veld aan te leggen.

Voor voorzitter Jacques van Gerven roept het alleen maar meer vraagtekens op en daarom rolt er in Valkenswaard geen bal meer over het kunstgrasveld:

Pas als er iemand tegen me kan zeggen dat er geen gevolgen zijn voor de lange termijn, en dan heb ik het over 10-20 jaar of langer, dan stuur ik onze spelers weer dat veld op, maar er is niemand die dat kan.

Stoppen met SBR-granulaat is duur

Bij kunstgrasbedrijf Ceelen Sport Constructies liggen heel veel offertes klaar voor het verwijderen van SBR-granulaat en het aanleggen van nieuwe velden. Eigenaar Theo Ceelen vindt de ophef onzin, maar het levert hem veel werk op. ‘Na de uitzending van NOS zondag hierover loopt het echt storm. Deze week kreeg ik al offertes voor twintig velden. ’Het kost verenigingen al gauw rond de 75.000 en 85.000, bij CSC Sport. 

Het afschrijven van kunstgrasvelden kunnen ver in de kosten lopen, weet Ben Demmer. Demmer werkt voor de gemeente Borne in Overijssel en is onder andere verantwoordelijk voor acht natuurgrasvelden en vier kunstgrasvelden in zijn gemeente. Hij noemt de keuze van clubs om al vóór de publicatie van het onderzoek van de RIVM actie te ondernemen ‘emotioneel en onverstandig’.

Demmer pleit ervoor dat voetbalclubs hun kunstgrasvelden pas afschrijven als de normale levensduur van een veld tegen het einde loopt. ‘Oudere velden zijn sowieso minder gevaarlijk dan de nieuwe, omdat die al voor een deel zijn schoongespoeld door de regen.’

Wel vindt Demmer dat er geen nieuwe velden met het SBR-granulaat mogen worden aangelegd. ‘Dat we de huidige ‘infill’ van kunstgrasvelden binnenkort vaarwel zeggen is duidelijk.’ In die zin denkt Demmer dat de sector waarin CSC Sport opereert, de sector die deze kunstgrasvelden met rubber aanlegde, wel naïef is geweest. 'De sector kan wel wat claims van gemeenten verwachten.'

Vanmiddag in Radio EenVandaag een gesprek met Ben Demmer van de gemeente Borne en Theo Ceelen van CSC Sport over de noodzaak van het vaarwel tegen SBR-granulaat en over wie de rekening daarvoor betaalt. 

Voor de televisie-uitzending van EenVandaag heeft verslaggever Tom van ‘t Einde een bezoek gebracht aan voetbalvereniging GJS in Gorinchem. Daar zou een spiksplinternieuw kunstgrasveld mét rubbergranulaat worden aangelegd maar die order is na alle commotie rondom de korrels op het laatste moment nog aangepast naar het veilige maar ook duurdere alternatief, namelijk korrels van kurk.