In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen trekt EenVandaag met een stemhokje de provincie in.

We beginnen in Zuid-Holland, waar de politieke partijen van mening verschillen over de plezierjacht, de vrije jacht op de vijf dieren die op de zogeheten wildlijst staan: fazanten, wilde eenden, duiven, konijnen en hazen. 

EenVandaag spreekt met oud LPF-politicus Hilbrand Nawijn van Nederland Lokaal die deze plezierjacht wil verbieden en met Kim Winkelaar van de Libertarische Partij, die tegen een verbod is. Niet omdat hij nu een voorstander is van de jacht, maar omdat de Libertarische Partij simpelweg tegen alle verboden is. Volgens hem moet de eigenaar van de grond zelf bepalen of er gejaagd moet worden. 

Ook gaan we mee met jager Adriaan Troost in Zuid-Holland. Volgens hem moeten de jagers niet nog verder worden beperkt in hun taak als natuurbeheerder.