Burgers staan steeds vaker in de rechtszaal tegenover hun gemeente omdat ze het niet eens zijn met de bezuinigingen op de zorg. Gemeentelijke bezwaarschriftencommissies maken overuren. En het aantal zaken dat bij de rechter belandt, is de eerste acht maanden van dit jaar al verdubbeld ten opzichte van 2014.

Naast ontevreden burgers leidt dit tot behoorlijke onkostenposten voor gemeenten. Zo kreeg de gemeente Oosterhout meer dan 400 bezwaarschriften te verwerken. Burgemeester en wethouders legden al die bezwaren naast zicht neer, ondanks een positief advies van de bezwaarschriftencommissie. Alleen al aan inhuur van externe juridische adviseurs is de gemeente bijna 200.000 euro kwijt.

De rechtszaken gaan nu nog vooral over de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp. Er worden nog veel meer zaken verwacht in verband met de komende bezuinigingen op opvang en begeleiding.

EenVandaag spreekt met Illya Soffer, directeur van belangenorganisatie Ieder(in). Een organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Ook spreken we de wethouder van de gemeente Oosterhout, Marian Janse. En twee inwoners van het dorp die geen huishoudelijke hulp meer hebben.