Deze maand wordt het vakantiegeld weer bijgeschreven. Maar wordt dit geld ook daadwerkelijk gebruikt voor een vakantie, of wordt het in tijden van crisis eerder genruikt voor de aanschaf van bijvoorbeeld een wasmachine, of om schulden af te lossen? 

In EenVandaag een nieuwe aflevering in de serie de 'Stand van Nederland', met als thema vakantiegeld.

De Stand van Nederland is een economische barometer van de Nederlandse economie en is ontwikkeld door Z24 in samenwerking met EenVandaag. Er worden zeer actuele cijfers gebruikt, zoals autoverkopen en elektriciteitsverbruik. De barometer voorspelt de economische groei of krimp in de lopende én de komende maand. Het model hiervoor is samengesteld door de Vrije Universiteit van Amsterdam, vakgroep econometrie onder leiding van professor Siem Jan Koopman.