Steeds meer huurders kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen. Onlangs luidde de gemeente Den Bosch al de noodklok, en uit landelijk onderzoek in opdracht van de woonbond blijkt dat er nu 700 000 huurders hun vaste lasten niet kunnen betalen. Binnen vier jaar kunnen dat er 900 000 zijn.

Het aantal huisuitzettingen is tussen 2011 en 2012 met 10% gestegen. Oorzaken hiervoor zijn de stijgende huren; deze stijgen al jaren met de inflatie. Daarnaast zijn er afgelopen maanden ook twee maatregelen getroffen die de huren nog verder opdrijven: een inkomensafhankelijke huurverhoging om het scheefwonen tegen te gaan, en in het blokakkoord zijn afspraken gemaakt over een verhuurdersheffing die corporaties moeten betalen, die in de meeste gevallen wordt doorberekend aan de huurder. Maar ook de energieprijzen stijgen al jaren, en zorgt de economische crisis voor meer werkloosheid.

Minister Blok van Wonen zei in antwoord op het onderzoek van de gemeente Den Bosch dat er genoeg goedkope huurwoningen beschikbaar zijn. Volgens Hugo Priemus, emeritus hoogleraar volkshuisvesting, is dat niet waar. 

De Stand van Nederland is een economische barometer van de Nederlandse economie en is ontwikkeld door Z24 in samenwerking met EenVandaag. Er worden zeer actuele cijfers gebruikt, zoals autoverkopen en elektriciteitsverbruik. De barometer voorspelt de economische groei of krimp in de lopende én de komende maand. Het model hiervoor is samengesteld door de Vrije Universiteit van Amsterdam, vakgroep econometrie onder leiding van professor Siem Jan Koopman.