Staatssecretaris Jet Bussemaker wil dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg nieuwe zorginstellingen het eerste half jaar onaangekondigd gaat controleren. Dat zegt Bussemaker woensdag in het televisieprogramma EénVandaag naar aanleiding van de sluiting van verslaafdenzorg Winnersway in Leiden.

“Ik wil dat we minder in een papieren structuur met elkaar werken en vooral heel goed moeten constateren wat er nou feitelijk op de werkvloer gebeurt. Dat betekent meer bezoek van de Inspectie van de Gezondheidzorg, vooral ook niet aangekondigd. Dat betekent dat men er niet op voorbereid is en dan zie je de meest eerlijke situaties; situaties zoals ze echt zijn.” Winnersway werd wegens ondermaatse zorg gesloten.

Bussemaker besloot twee weken geleden tot sluiting van Winnersway, op advies van de Inspectie voor de Gezondheidzorg. Deze week werd officieel de vergunning ingetrokken. Het is voor het eerst in tien jaar dat een zorgsinstelling wordt gesloten. Verslaafden werden bij Winnersway verplicht aan het werk gesteld, moesten cold turkey afkicken en kregen geen professionele begeleiding. Bussemaker: “Het sluiten van Winnersway is nu gedaan met oog op de slechte zorg bij Winnersway. Maar het is wat mij betreft ook een signaal aan andere zorginstellingen. Dit is niet toelaatbaar in Nederland.”.

Verslaafdenopvang Winnersway is gelieerd aan de sektarische kerk Outreach Center Nederland (OCN). Bestuurders van die kerk zaten ook in de leiding van Winnersway. Een deel van het AWBZ-geld zou niet bij de verslaafden, maar bij de kerk en leider Gert-Jan Agtereek terecht zijn gekomen. Voormalig directeur Jan Piet in EénVandaag: “Het geld (meer dan een ton AWBZ-geld) is naar OCN gegaan en niet in de verslaafdenzorg zelf gestopt. En dat is toch een vereiste. Je hebt twee mogelijkheden. Of het geld is goed besteed en dat ben je blij dat je dat kan vertellen. Of het is niet goed besteed en dan krijg je mistige antwoorden zoals ik ze nu krijg.” Bussemaker: “Dat is stuitend! Ik vind het echt heel erg vreselijk, als dat gebeurd zou zijn, We willen dat AWBZ middelen terecht komen bij de mensen waar ze voor bedoeld zijn.”

Jan Piet, die als directeur aangetrokken was om Winnersway te professionaliseren kreeg daar de gelegenheid niet voor. Volgens Piet moet de overheid ingrijpen: “Het lijkt mij zinvol dat een instantie in Nederland gaat achterhalen waar die gelden zijn gebleven. De FIOD of de Financiële recherche bijvoorbeeld. Geld dat op een of andere manier is bedoeld voor de verslaafdenzorg of geld dat is gegenereerd door verslaafden die aan het werk zijn gezet moet geherinvesteerd worden in de verslaafdenzorg of de cliënten zelf!”

Bussemaker heeft Winnersway de afgelopen maanden respijt gegeven om verbeteringen door te voeren. Daarbij was het een voorwaarde dat er een strikte scheiding tussen de verslaafdenopvang en OCN zou komen. Jan Piet kreeg daar als directeur niet de gelegenheid voor en werd ontslagen. Jan Piet: “Bij de Raad van Toezicht was een idee: we gaan het wel redden. We gaan Winnersway wel overeind houden. En daarmee wellicht Winnersway als een soort geldstroom voor andere doeleinden overeind houden. Hoe ik er ook over nadenk: ik kom niet tot een andere conclusie dat het een cash cow was!”

Reactie IGZ:

De IGZ onderzoekt op dit moment in overleg met VWS op welke wijze de IGZ het beste het toezicht op nieuwe toetreders risicogestuurd kan vorm geven. Zo is nu de precieze omvang en aard van deze markt onvoldoende in beeld door het ontbreken van een registratieplicht voor nieuwe toetreders. De IGZ inspecteert met behulp van meldingen en kwaliteitsindicatoren zoveel mogelijk op de werkvloer in een mix van aangekondigde en onaangekondigde bezoeken.

Staatssecretaris besloot tot sluiting 'Winnersway'