De roep om verandering klinkt steeds sterker door in het Midden Oosten. Vorig jaar in Iran, en nu in Tunesië en Egypte komt de bevolking massaal de straat op om verandering te eisen. Over de aanleidingen wordt druk gespeculeerd. Zo zou de onrust veroorzaakt worden door de hoge voedselprijzen, of door het gebruik van Social Media. Maar moet de oorzaak niet gezocht worden in de enorme bevolkingsaanwas in het Midden Oosten in de afgelopen 25 jaar?

Het Instituut voor Stategische Studies constateert dat de enorme bevolkingsexplosie een sociale tijdbom is die tot uitbarsting is gekomen: bijna de helft van de bevolking in het Midden Oosten is jonger dan 25 jaar en deze jongeren eisen nu hun rol in de maatschappij op. Opvallend is inderdaad dat 80% van de interne conflicten plaats vindt in landen met een jonge bevolking. We spreken hierover met historisch demograaf Theo Engelen, met veiligheidsexpert Rob de Wijk en met trendwatcher Adjiedj Bakas.

Sociale onrust door explosieve bevolkingsgroei