Begin jaren tachtig kwamen veel Roma-gezinnen uit Oost-Europa naar Nederland vanwege het hier heersende liberale klimaat. Een groot deel vestigde zich in de Flevopolder. 

Burgemeester Hans Gruijters (een van de oprichters van D66) van Lelystad was ze echter liever kwijt dan rijk. In samenwerking met een plaatselijke brigadier zette hij een een-tweetje op. Deze brigadier zorgde voor valse paspoorten waarmee de Roma naar het land van hun dromen konden gaan: de Verenigde Staten. 

Wat gebeurt er met Romafamilie Nicolich?