Het broeit in de polder. Niet tussen werkgevers en vakbonden, maar tussen de vakbonden onderling.

Aanleiding is een uniek CAO-akkoord dat onlangs werd gesloten in de retail. Het bijzondere aan dat akkoord is dat de twee grootste vakbonden, FNV en CNV, niet bij de deal betrokken zijn. Zij weigerden in te stemmen met een verlaging van de toeslag die werknemers krijgen als ze op zondag werken. 

Twee kleinere vakbonden, De Unie en het Alternatief voor Vakbond, zetten wel hun handtekening onder de gemaakte afspraken, inclusief de verlaging van de ‘zondag-toeslag’. Via een internetpeiling wisten deze bonden, die zelf amper leden hebben in de sector, voldoende draagvlak te krijgen voor de door hen gesloten deal. 

Kenners van de polder noemen het akkoord een potentiële ‘game changer’. En het is niet de enige CAO waar grote vakbonden het nakijken dreigen te krijgen. Afgelopen zomer sloot minister Plasterk een nieuwe CAO-deal voor ambtenaren, zónder de FNV.

De vakbond kondigt een ‘hete herfst’ aan waarin politiemensen, onderwijzers en belastingambtenaren zich met wilde acties tegen het akkoord gaan verzetten. Maar Plasterk toont zich niet onder de indruk: het is ‘take it or leave it’.

Wat is er aan de hand in vakbondsland? Hoe kan het dat Nederlands grootste vakcentrales buiten spel komen te staan? En is het wenselijk dat kleine vakbonden zoveel macht krijgen aan de CAO-tafel?

EenVandaag spreekt met voorzitter Jan Meerman van branchevereniging InRetail, en met Fedde Monsma, voormalig CAO-onderhandelaar bij CNV. Hij probeerde zijn bond tevergeefs van binnenuit te vernieuwen en is kritisch op de bestaande vakcentrales.

In de studio reageert Mariëtte Patijn, CAO-coördinator van de FNV.