In de serie 'Mijn Nederland' trekken verslaggevers van Radio EenVandaag diagonaal van Biervliet naar Bierum. Zijn het de landelijke thema’s waar de mensen zich druk over maken of is dat wat om de hoek gebeurt belangrijker?

Geloven is haar te dogmatisch, het sjamanisme past haar beter. Maar, vertelt verpleegkundige Ingrid Toet temidden van haar paarden in haar tipi: 'dan kom je wel de stukken van je leven tegen’. Aan verslaggever Harm van Atteveld vertelt ze over die stukken en over haar passie: werken met ongeneeslijk zieke kinderen.  

Mijn Nederland in Hasselt