Spanningen tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen nemen de komende jaren toe, zo is volgens het Sociaal Cultureel Planbureau de verwachting van ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking. Vooral religieuze verschillen zijn daarvan de oorzaak, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. 

Radio EenVandaag spreekt met onderzoeker SCP-onderzoeker Jaco Dagevos en studenten van de Haagse Hogeschool.

Luister hier het tweede deel van de reportage terug: