Als de Tweede Kamer vandaag de belofte om voor kwaliteit te gaan niet nakomt, zal het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) met nieuwe acties klaar staan.Vorige week liet staatssecretaris Van Bijsterveldt zestien middelbare scholen weten dat ze een boete krijgen omdat ze in het schooljaar 2006/2007 te weinig les hebben gegeven. De boetes variëren van 2000 tot 244.000 euro.

Het LAKS verwijt de staatssecretaris slechts oog te hebben voor het behalen van een loze lesurennorm en niet te gaan voor kwaliteit en maatwerk.Op dit moment zijn middelbare scholen verplicht 1040 lesuren per jaar te verzorgen. Om aan deze norm te voldoen, laten veel scholen hun leerlingen nutteloze uren doorbrengen in lege klaslokalen. Het LAKS wil daarom de norm vervangen door een bandbreedte van tussen de 960 en 1040 uren. In EenVandaag het laatste nieuws over het algemeen overleg in de Tweede Kamer en een reactie van de scholierenvakbond LAKS.