Schiedam had bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 de twijfelachtige eer het laagste opkomstpercentage te hebben van heel Nederland. Maar 42,6 procent van de Schiedammers ging stemmen, terwijl het landelijk gemiddelde op 54 procent lag. Hoe komt het dat de inwoners van het stadje onder de rook van Rotterdam het zo massaal lieten afweten? En wat heeft Schiedam eraan gedaan om ervoor te zorgen dat het stadje onder de rook van Rotterdam niet weer als laatste eindigt?

Combinatie van factoren

Volgens burgemeester van Schiedam Cor Lamers heeft de lage opkomst bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen te maken met een combinatie van factoren. Allereerst wonen er in Schiedam veel migranten, die volgens de burgemeester lang niet allemaal gewend zijn om te gaan stemmen. Daarnaast speelde er in 2011 een slepende affaire rondom de toenmalige burgemeester Wilma Verver. Een persoonlijk conflict met een Schiedamse aannemer over de verbouwing van haar huis vormde de aanleiding om die aannemer uit te sluiten van opdrachten van de gemeente Schiedam. Verver werd beschuldigd van machtsmisbruik en moest vertrekken. Volgens Lamers heeft die affaire geleid tot een groot verlies van de Schiedammers in de lokale politiek. 

Burgemeester Schiedam Cor Lamers

Traditioneel lage opkomst 

Dat grote verlies van vertrouwen in de lokale politiek verklaart niet waarom de opkomst in Schiedam al sinds jaar en dag een stuk lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Volgens stadshistoricus Han van der Horst moet de oorzaak veel meer in de aard van de Schiedammers worden gezocht. "Dat komt omdat er in Schiedam van oudsher een grote kloof is geweest tussen de regeerders en de gewone bevolking. Er is een traditie van wantrouwen in de overheid, daar is niets goeds van te verwachten, daar moet je niets mee te maken hebben." aldus Van der Horst.

Vertrouwen inwoners Schiedam (terug)winnen

Grote vraag nu is wat de gemeente Schiedam de afgelopen jaren heeft gedaan om het vertrouwen van haar inwoners (terug) te winnen? Burgemeester Lamers zegt dat er de afgelopen jaren veel energie is gestoken in het opbouwen van een goede relatie met de Schiedammers door de dienstverlening weer op orde te brengen en door niet alleen te zeggen dat de gemeente iets doet, maar het ook daadwerkelijk te doen. Daarnaast moeten drie extra stembureaus tot een hogere opkomst leiden. Of dat ook daadwerkelijk tot een hogere opkomst zal leiden, daar twijfelt Lamers over: "Het blijft Schiedam. Schiedammmers zijn kritisch, ze mopperen graag, maar ze zijn o zo trots op hun stad gelukkig en ik hoop dat ze dat op 21 maart laten zien."

Opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen in 2014