Morgen debatteert de Tweede Kamer over de winning van schaliegas. Voor- en tegenstanders van dit moeilijk te winnen gas staan lijnrecht tegenover elkaar.

De milieubeweging waarschuwt voor bodemverontreiniging en vervuild grondwater als gevolg van de winning van schaliegas. Minister Kamp is milder over de winning en lijkt het te willen proberen. Voorstanders durven zich niet echt uit te spreken uit angst voor extreme reacties van de milieubeweging. Ondertussen kan de  gemiddelde Nederlander geen touw meer vastknopen aan de discussie.