De eigen bijdrage voor mensen die zonder medische indicatie in een geboortecentrum of ziekenhuis willen bevallen, moet verdwijnen. Dat adviseert het College Perinatale Zorg (CPZ) in een advies aan minister Schippers van Volksgezondheid, dat in handen is van EenVandaag.

Het CPZ vindt dat er geen financiële barrières moeten zijn voor mensen die kiezen voor een bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum. De eigen bijdrage voor het bevallen in een geboortecentrum zonder medische indicatie bedraagt nu 336,08 euro. Het CPZ pleit voor een uniform tarief voor verloskundige zorg: ‘Vooral vrouwen met een laag inkomen kunnen niet vrijelijk, zonder financiële overwegingen, kiezen op welke locatie zij willen bevallen, terwijl juist deze groep vrouwen een verhoogde kans op problemen heeft’, aldus het CPZ.

Betere samenwerking

Volgens het college kan er ook beter worden samengewerkt tussen de verloskundigen en de gynaecologen. Zij zijn dan ook voorstander van integrale zorg, waarbij de zwangere op één plek met alle verschillende hulpverleners te maken krijgt. Zij overleggen onderling wat de benodigde zorg is. Dat kan betekenen dat iemand met een laag risico gewoon thuis kan bevallen met een verloskundige, maar iemand die een hoog risico loopt bevalt in het ziekenhuis onder begeleiding van een gynaecoloog. 

Zorgverzekeraars Nederland voor afschaffing

Ook Zorgverzekeraars Nederland vindt dat de eigen bijdrage bij bevallingen moeten worden afgeschaft: ‘De kwaliteit van de geboortezorg kan verbeterd worden door een integrale aanpak zonder drempels. Verloskundigen, gynaecologen en andere zorgverleners zijn dan samen verantwoordelijk. Daarbij past geen eigen bijdrage die mensen van de overheid moeten betalen voor een poliklinische bevalling.’

Verbetering gezondheidszorg

De minister van Volksgezondheid Schippers gaf het CPZ vorig jaar de opdracht om in samenspraak met de beroepsgroepen met een advies te komen dat moet zorgen voor een verbetering van de geboortezorg. Al jarenlang woedt er een discussie over thuis bevallen in Nederland. Eén op de drie vrouwen die thuis willen bevallen, belandt alsnog in het ziekenhuis. 

In EenVandaag een gesprek met Chiel Bos, voorzitter van het College Perinatale Zorg.

Radio EenVandaag

Kenneth Watson promovendus aan de Erasmus Universiteit pleit er voor gynaecologen het voortouw bij bevallingen te geven. Voorzitter van het Koninklijk Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, Linda Rentes, staat hier lijnrecht tegenover. In Radio EenVandaag zullen zij in discussie gaan over zorg rondom geboortes.

Daarnaast bellen we met de voorzitter van College Perinatale Zorg, Chiel Bos, over hoe het makkelijker gemaakt moet worden om gynaecologen en verloskundigen meer samen te laten werken. 

Beluister hier het gesprek met Chiel Bos:

Download