Het is er om kindsbelang te dienen, maar veroorzaakt in veel gevallen juist kinderleed: Het Haagse Kinderontvoeringsverdrag. Dit verdrag tussen ongeveer 80 landen moet ervoor zorgen dat ontvoeringen, zoals die van Sarah en Amar naar Syrië, beter aangepakt worden. Maar er kleven ook nadelen aan, grote nadelen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met het Centrum Internationale Kinderontvoering.