Dewayne Johnson, een Amerikaanse man die terminaal ziek werd door onkruidverdelger Roundup, krijgt minder schadevergoeding dan oorspronkelijk is bepaald. Een rechter in San Francisco oordeelde dat Monsanto, het chemiebedrijf achter Roundup, geen 289 miljoen maar 78,6 miljoen dollar moet betalen aan de man. De rechter bekrachtigt wel dat het slachtoffer ziek is geworden door het middel. 

De oud-tuinman Johnson kreeg lymfeklierkanker van de stof glyfosaat in het verdelgingsmiddel en spande een rechtszaak aan tegen het chemiebedrijf. Het is een van de honderden klachten die zijn ingediend tegen Monsanto vanwege glyfosaat. Monsanto, dat inmiddels is overgenomen door moederbedrijf Bayer, ontkent dat glyfosaat kankerverwekkend is.

In hoger beroep werd bepaald dat 250 van de eerder vastgestelde 289 miljoen was bedoeld als boete en 39 miljoen dollar was bestemd voor compensatie. De rechter stelde nu dat het boetedeel niet hoger mag zijn dan het compensatiedeel. Johnson heeft tot 7 december om te beslissen of hij akkoord gaat met het verlaagde bedrag. Zo niet, dan begint er een nieuw proces. 

KIJK&LEES OOK: 

Nog te krijgen in Nederland

Roundup is al jaren een omstreden product vanwege de onopgeloste kwestie of het middel kankerverwekkend is. Zowel op politiek als wetenschappelijk niveau is er veel discussie. De rechter verwierp nu het argument van Bayer dat in het eerdere proces niet kon worden aangetoond dat de man daadwerkelijk kanker heeft gekregen voor het bestrijdingsmiddel. 

Het middel is in Nederland nog te koop. Het voornemen was om in 2015 een verbod op particulier gebruik in Nederland in te voeren. Dit verbod is uiteindelijk nooit ingevoerd. In 2017 werd de Europese vergunning voor Roundup met vijf jaar verlengd.