EenVandaag en de dertien regionale omroepen zetten een nieuwe stap in de samenwerking. Verslaggever maken gezamenlijk verhalen over regionale kwesties die ook landelijk relevant zijn, met als doel de publieke journalistiek te versterken. Bij EenVandaag én L1 (Limburg) is maandag de eerste reportage te zien, waarin de effecten van bezuinigingen op de lokale brandweer onderzocht worden.

De journalistieke samenwerking is een voortzetting van een uitwisseling die er al was op het gebied van opinieonderzoek. Het actualiteitenprogramma levert uit het 45.000 leden tellend opiniepanel onderzoeksresultaten uitgesplitst naar provincie, die de regionale omroepen kunnen brengen in hun eigen uitzendingen.

Alle regionale omroepen zijn enthousiast over het initiatief en zien kansen voor een samenwerking ook op de lange termijn. Thomas Kusters, verslaggever van L1: "Regionale verslaggevers zijn de antennes in de regio. Voor EenVandaag gaan in de provincie sneller deuren open via het netwerk van de Limburgse verslaggever. En als Limburgse verslaggever kom ik op sommige plaatsen makkelijker binnen door samen te werken met EenVandaag.Omdat het een samenwerking is die tot stand komt op de werkvloer houdt het ook niet op bij dit project. Als je elkaar eenmaal beter kent is het veel makkelijker om informatie en beelden uit te blijven wisselen."

Bezuinigingen op brandweer zonder plan

Overal in het land bezuinigingen gemeentes op kanzernes van de vrijwillige brandweer. Veel kennis, ervaring en extra capaciteit op het gebied van brand- en rampenbestrijding gaat hiermee verloren. Tegelijkertijd worden gemeentes door het Ministerie van veiligheid bestookt met richtlijnen en eisen op het gebied van aanrijtijden die zo hoog zijn dat ze eigenlijk kazernes zouden moeten bijbouwen. De veiligheidsregio Limburg Noord is deze spagaat beu. Volgens burgemeester Antoin Scholten van Venlo zijn de eisen de minister Opstelten aan de brandweer stelt onhaalbaar, onrealistisch en onbetaalbaar.

Ook experts verzetten zich tegen de nieuwe wetgeving voor de brandweer die in 2010 van kracht werd. Een duidelijke en samenhangende visie voor een moderne en efficiente brandweer ontbreekt volgens hen. Een vertrouwelijk rapport van onderszoeksinstituut TNOin handen van L1 en EenVandaag veegt de vloer aan met het beleid van Opstelten. De veiligheidsregio in Limburg Noord maar ook in andere regio's liggen inmiddels op ramkoers als het gaat om de eisen die Opstelten ze oplegt.