EenVandaag wil een actualiteitenrubriek zijn voor iedereen en heeft daarom als speerpunt zoveel mogelijk verankering in het hele land. Belangrijk hierbij is het EenVandaag Opiniepanel met gemiddeld meer dan 50.000 deelnemers, een dwarsdoorsnede van de samenleving.

Vanuit de doelstelling een programma te zijn voor iedereen, van Groningen tot Maastricht, is samenwerking opgezet met alle 13 regionale omroepen. Uitslagen van opinieonderzoeken worden uitgesplitst naar provincie en de regionale omroepen maken daar eigen items over. Ook kunnen omroepen zelf onderwerpen op de kaart zetten over de regionale actualiteit. In het geval van een regionaal onderzoek krijgen panelleden altijd eerst de vraag of zij aan het onderzoek willen meedoen.

Voor de regionale omroepen worden de uitslagen gecorrigeerd naar de samenstelling van de bevolking in de betrokken provincie.

Inmiddels zijn er al honderden bijdragen op de regionale zenders te zien en te horen geweest.